Projektowanie

            Zajmujemy się projektowaniem instalacji sanitarnych, głównie w obiektach kubaturowych, takich jak: budynki mieszkalne, zamieszkania zbiorowego, użyteczności publicznej i przemysłowe. Wykonujemy opracowania projektowe w pełnym zakresie branży sanitarnej.

             Współpracujemy z biurami architektonicznymi, firmami wykonawczymi oraz inwestorami indywidualnymi i instytucjonalnymi. Działamy głównie na terenie miasta Wrocławia oraz województwa dolnośląskiego.

             Posiadamy wyspecjalizowaną kadrę inżynierską. Dzięki stałemu uczestnictwu w procesach budowlanych na każdym etapie realizacji, nasza wiedza oraz doświadczenie stale wzrasta, co pozwala nam świadczyć usługi na wysokim poziomie technicznym.

W ramach działu projektowego zajmujemy się:
- opracowywaniem koncepcji,
- opracowywaniem projektów budowlanych i wykonawczych,
- doradztwem technicznym,
- opiniowaniem projektów sporządzonych przez inne pracownie projektowe,
- sprawowaniem nadzorów autorskich.

Wykonujemy opracowania projektowe:
- instalacji grzewczych i chłodniczych,
- instalacji wodno-kanalizacyjnych,
- instalacji przeciwpożarowych,
- instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych,
- instalacji gazowych,
- kotłowni, węzłów cieplnych i rozdzielczych, maszynowni chłodniczych oraz węzłów chłodu,
- sieci i przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych,
- sieci i przyłączy cieplnych.