Nadzory i Wykonawstwo

            Powołanie branżowego inspektora nadzoru inwestorskiego, pozwala inwestorowi zabezpieczyć swoje interesy, związane z budową, w sposób rzeczowy w zakresie danej branży. Inspektor pełni bowiem rolę kontrolną w stosunku do kierownika oraz wykonawcy robót. Reprezentuje interesy inwestora na budowie i dba o to, aby obiekt budowlany w powierzonym mu zakresie, został wykonany rzetelnie, zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

            Ustanowienie inspektora to prawo każdego inwestora, choć może się zdarzyć, że wykonawca bądź kierownik robót/budowy będą odnosić się do tego pomysłu, sprzeciwiając się obiektywnej kontroli. A przecież ogólnie wiadomo, że najtrudniej dostrzegać własne błędy, szczególnie w sytuacji gdy wymagają one poprawy i generują dodatkowe koszty. Ważnym etapem inwestycji jest czas odbiorów końcowych wykonanych robót, bowiem wówczas wykonawcy tracą zainteresowanie inwestycją na rzecz nowych zleceń, zapominając o rzetelności i odpowiedzialności za wykonane prace. W przypadku nieprawidłowo działających urządzeń bądź instalacji, wykonawcy dość często tłumaczą się w dość prymitywny sposób np. "wykonaliśmy zgodnie z projektem" czy też "wykonaliśmy tak jak chciał inwestor" itp. Niestety często bez fachowego doradztwa oraz rzetelnej oceny, inwestor otrzymuje produkt finalnie wadliwy. Doświadczony i kompetentny inspektor wie jak w takich sytuacjach postępować oraz jak doprowadzić inwestycję do oczekiwanego, pozytywnego zakończenia. Z punktu widzenia inwestora, na którym ciąży obowiązek zorganizowania procesu budowy, ustanowienie inspektora nadzoru wiąże się naturalnie z dodatkowymi kosztami, ale znacząco redukuje konieczność wykonywania poprawek, szczególnie tych które mogą ujawnić się po zakończeniu budowy, a także ograniczyć nieprzewidziane wydatki spowodowane zawyżaniem cen, ilości użytych materiałów lub wykonanych robót przez wykonawcę(w przypadku gdy inspektorowi zlecono kontrolę rozliczeń).

            Konsekwencje braku nadzoru inspektorskiego na przykładzie Irlandii - wycinek z prasy: "U szczytu boomu lat 2000, tylko od 12 do 15 % placów budowy przyjmowało inspektorów, sytuacja nie do pomyślenia w USA czy w innych krajach Europy. W efekcie kupujący płacili za budowle stwarzające zagrożenie pożarowe albo wzniesione na terenach podmokłych, na niepewnych fundamentach, bez odpowiednio zaprojektowanego i wykonanego systemu kanalizacji, wodociągów i przyłączy gazowych. Zbyt płytko ułożone rury doprowadzające wodę do budynków przemarzają w trakcie mrozów, co powoduje zablokowanie przepływu lub uszkodzenie sieci. Na osiedlach zdarzały się przypadki ułożenia sieci kanalizacyjnych tak, że pod domami gromadził się gaz metanowy. Doszło do kilku eksplozji, dlatego lokatorom nakazano zostawiać uchylone okna nawet w zimie. Doprowadzenie tych wszystkich budynków do stanu używalności oznaczałoby olbrzymie wydatki. Dlatego na Szmaragdowej Wyspie do końca 2015 roku Hrabstwa Irlandii wspólnie z Rządem zaplanowały wyburzenie ok. 40% problematycznych nowo wybudowanych nieruchomości, zagrażających bezpieczeństwu ludzi. Cześć skleconych naprędce budynków użyteczności publicznej zostanie wyremontowana kosztem wielomilionowej dotacji państwa" - źródło: The New York Times.

            Uczestnictwo inspektora nadzoru inwestorskiego w przygotowaniu inwestycji, pomoc w sprawdzeniu dokumentacji projektowej pod względem zgodności z obowiązującymi przepisami oraz poprawności zastosowanych rozwiązań, pomoc w doborze wykonawcy, uczestnictwo w realizacji zamierzenia budowlanego, w przygotowaniu obiektu do odbioru i użytkowania, daje gwarancję, że inwestycja zostanie zrealizowana nie tylko zgodnie z prawem, ale również z oczekiwaniami inwestora.

            W odniesieniu do własnych projektów w zakresie budowy, remontu lub modernizacji układów rozdzielczych oraz instalacji, świadczymy również usługi wykonawcze. Przy realizacji prac dbamy nie tylko o prawidłowe ich wykonanie pod względem prawnym wraz ze sporządzeniem wymaganej dokumentacji powykonawczej, ale przede wszystkim kładziemy nacisk na wykonanie rzetelnego rozruchu systemu instalacyjnego, gwarantującego optymalne działanie instalacji podczas jej eksploatacji.