Równoważenie hydrauliczne

ODGAZOWYWANIE PRÓŻNIOWE INSTALACJI

            W ramach tego segmentu zajmujemy się również odgazowywaniem próżniowym instalacji grzewczych i chłodniczych. Jest to proces polegający na całkowitej eliminacji powietrza z instalacji. Jest niezwykle przydatny przy uruchamianiu systemów instalacyjnych i zalecany do stosowania w wytycznych CIBSE, przed wykonywaniem pomiarów i równoważenia hydraulicznego.

            Problemy z powietrzem występują szczególnie w instalacjach wodnych niskotemperaturowych np. wody lodowej lub ogrzewania płaszczyznowego(podłogowe, ścienne, sufitowe), a także w instalacjach z odbiornikami typu wężownicowego takimi jak np. nagrzewnice/chłodnice central wentylacyjnych, klimakonwektory itp. W tego typu instalacjach z powodu niskiej temperatury medium, niskich prędkości przepływu i częstej zmiany kierunków przewodów, właściwe odpowietrzenie instalacji bez odpowienich urządzeń jest niemal niewykonalne. Najczęściej pokutuje mit, że z odpowietrzaniem instalacji skutecznie poradzą sobie odpowietrzniki „automatyczne”. Tymczasem odpowietrzniki te działają prawidłowo jedynie przy napełnianiu instalacji, natomiast zupełnie nie radzą sobie z mikropęcherzami powietrza przepływającymi wraz z cieczą. Skutkami niewłaściwego odpowietrzenia instalacji są:
1) Głośna praca instalacji
2) Zmniejszenie sprawności całej instalacji
3) Wysoka awaryjność urządzeń

 

            Odgazowanie próżniowe instalacji zapewnia pełne jej odpowietrzenie oraz usunięcie wolnych pęcherzy i rozpuszczonych gazów z instalacji, doprowadzając wodę do stanu pełnego niedosycenia gazem. Dzięki temu mamy gwarancję wykonania poprawnych i optymalnych pomiarów podczas równoważenia hydraulicznego, a dodatkowo zapewniamy wysoką sprawność i niezawodność układu w początkowym okresie eksploatacji. Aby zapewnić pełną ochronę podczas dalszej eksploatacji należy instalację wyposażyć w urządzenie stacjonarne.

            Odgazowanie instalacji:
- minimalizuje procesy erozyjne spowodowane przepływem pęcherzy i mikropęcherzy powietrza oraz likwiduje problem zakłóceń przepływu w instalacji spowodowanych nagromadzonym powietrzem w różnych jej częściach,
- eliminuje hałas a także zjawisko niekontrolowanych uderzeń hydraulicznych armatury regulacyjnej spowodowane przepływem powietrza i zatorami powietrznymi,
- zwiększa sprawność produkcji(źródła ciepła/chłodu), dystrybucji(pompy) oraz odbioru ciepła(wymienniki), a co za tym idzie wpływa korzystnie na efektywność energetyczną całego systemu instalacyjnego,
- zapewnia ok. 1% bufor przeciwdziałający powstawaniu wolnych pęcherzy gazów, dzięki czemu nawet po wprowadzeniu ok.100 dm3 powietrza do w pełni odgazowanej instalacji o pojemności wodnej 10 m3, nie powstaną wolne pęcherzyki.

            Zatem odgazowanie jest doskonałym uzupełnieniem procesu uruchamiania instalacji, a także gwarantem długoletniej i bezawaryjnej pracy instalacji.