O Firmie

            Wieloletnie doświadczenie inżynierskie zdobywaliśmy pracując w firmach wykonawczo-projektowych na terenie całego kraju, biorąc
bezpośredni udział w projektach oraz przy realizacji inwestycji budowlanych. Własną działalność rozpoczęliśmy w 2006r. pod nazwą MAD-PROJEKT, w ramach której zajmowaliśmy się głównie projektowaniem oraz sprawowaniem nadzorów inwestorskich

            Od 2008r. rozszerzyliśmy zakres działań o równoważenie hydrauliczne instalacji grzewczych i chłodniczych, widząc brak profesjonalistów zajmujących się tą problematyką na rynku krajowym. Zdaliśmy sobie sprawę, że nawet solidny i doświadczony inspektor nadzoru nie jest w stanie uchronić inwestora od błędów wykonawczych i projektowych, bazując jedynie na wizji przedmiotu odbioru, bez specjalistycznych urządzeń pomiarowych pozwalających balansować i diagnozować systemy hydrauliczne.

             W 2011r. utworzyliśmy spółkę MAD-IS S.C., w której połączyliśmy wszystkie dotychczasowe doświadczenia oraz wyznaczyliśmy trzy główne obszary działań: Projektowanie, Równoważenie hydrauliczne oraz Nadzór i Wykonawstwo. W ramach każdego segmentu świadczymy odrębne usługi, a także poprzez ich połączenie, jesteśmy w stanie profesjonalnie i kompleksowo realizować inwestycje pod względem instalacyjnym, szczególnie w odniesieniu do przypadków problematycznych.

             W 2013r. zostaliśmy Autoryzowanym Partnerem firmy IMI Hydronic Engineering, rozszerzając swoje działania o serwis urządzeń do odgazowania i utrzymania ciśnienia w instalacjach, marki Pneumatex.